Tłumaczenia podczas spotkania międzynarodowego w Austrii (j. niemiecki i j. Angielski) / grudzień 2016

W grudniu 2016 roku wraz z właścicielem firmy odbyliśmy podróż do Austrii. Tłumaczenie dotyczyło osuszania budynków. Spotkanie było o tyle ciekawe, że brali w nim udział przedstawiciele  z kilku krajów europy. Spotkanie było prowadzone w większości po niemiecku, jednak spora część odbywała się w języku angielskim.

Część mniej oficjalna była już wyłącznie w języku angielskim. Można powiedzieć, że były to rozmowy techniczne. Jedni radzili się drugich. Tu trzba przyznać, że ekipa z Polski miała chyba największą wiedze – a do tego popartą wieloletnią praktyką. Zagraniczni partnerzy dopytywali się wzajemnie o sposoby ro związywania problemów.

Tłumaczenie ustne (konsekutywne): Maciej Waszkiewicz (j. angielski, j. niemiecki)