Rozmowa biznesowa, ustalenie warunków współpracy polsko-niemieckiej

Rodzaj tłumaczenia: konsekutywne (ustne),

czas: 2h

Niemiecki mail potwierdzenia spotkania:

„Hallo Maciej, wir treffen uns Dienstag den 13.6. um 10:00Uhr an der von dir angegebenen Adresse”

Spotkanie i rozmowa z niemieckim kontrahentem była wynikiem procesu nawiązywania współpracy, który koordynowałem od dłuższego czasu. Co charakterystyczne w przypadku Niemców, spotkanie umówiliśmy dużo wcześniej. Ponieważ znamy się już z maili, rozmowa miała bardzo przyjazny charakter.

Ważne, że ustaliliśmy dokładnie jaki produkt ma zostać dostarczany przez polską firmę. Również ustaliliśmy warunki finansowe i dostaw.

Co ciekawe rozmowa zaowocowała zamówieniem, które nadeszło mailem 5 dni później.

TEMATYKA: faszyna / Faschinen

SŁOWO UNIKAT: Astschuhen

Das Reisig muss gesund, frisch und frei von sogenannten Astschuhen und darf nicht brüchig, nicht überjährig oder schon am Baum abgestorben sein; es muss nadelfrei sein.

Astschuhen – to są źle zakończone/odcięte gałęzie od drzewa. Tak, że zostaje kawałek pnia, tworząc formę w wyglądzie podobną do buta.